Światłowód ze względu na swoją budowę oraz odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji. Korzystajac ze zdobytych doświadczeń przy budowie własnej sieci światłowodowej oferujemy szereg usług w tym:

doradztwo w zakresie budowy linii światłowodowych

projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej

budowa linii światłowodowych w budynkach

eksploatacja istniejących linii światłowodowych

pomiary torów transmisyjnych

spawanie światłowodów

dzierżawa linii światłowodowych