Łączenie oddziałów firmy w kraju i za granicą, przy jednoczesnej integracji użytkowników pracujących w terenie, domowych biur, użytkowników korzystających z łączy poza domem lub miejscem pracy lub w przypadku miejsc o niewystarczającym dostępie do sieci, zazwyczaj jest realizowane dzięki rozwiązaniom takim jak MPLS lub za pośrednictwem ogólnie dostępnych linii dzierżawionych. Technologie te są drogie, nieelastyczne i nie gwarantują niezawodności, dlatego też lepszym rozwiązaniem jest wypróbowana technologia Viprinet, umożliwiająca bonding kilku łączy internetowych.

Cinque Terre

Siedziba główna połączona jest z Internetem za pomocą routera Multichannel VPN Router 2620 łączącego trzy łącza DSL z dodatkowym łączem 3G/UMTS. Router tworzy szyfrowany tunel biegnący do węzła Multichannel VPN Hub w centrum danych, w którym znajduje się szafa serwerowa zawierająca główne aplikacje firmy.
Oddział firmy połączony jest za pośrednictwem routera Multichannel VPN Router 300. Ze względu na brak dostępności DSL, połączono jedno łącze satelitarne i dwa łącza 3G/UMTS. Router 300 tworzy tunel VPN biegnący do tego samego węzła, do którego biegnie tunel siedziby głównej.
W ten sposób komunikacja pomiędzy obydwoma miejscami zawsze odbywa się za pośrednictwem węzła Multichannel VPN Hub, a informacje cały czas są szyfrowane. To samo dotyczy dostępu do infrastruktury serwerowej w centrum danych. Dostęp do Internetu w obu miejscach jest również obsługiwany przez węzeł Mulitchannel VPN Hub.