Katalog produktów Viprinet zawiera ogólne informacje o Multichannel Router VPN oraz jego funkcjonalności. Ponadto ilustruje główne zalety oraz wynikające z nich możliwe scenariusze zastosowania.

Informacje dotyczące użytkowania modułów 3G

Prędkość transferu w przypadku połączeń 3G jest niezwykle problematyczną kwestią. Maksymalna przepustowość podawana przez operatorów sieci komórkowych nie jest możliwa do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach operacyjnych, dlatego też może wprowadzać w błąd. W przypadku połączeń 3G dane są przekazywane za pośrednictwem sieci komórkowej i rozbijane na tysiące komórek radiowych. Przepustowość jednej komórki dzielona jest na poszczególnych aktywnych użytkowników. Im więcej użytkowników pozostaje w zasięgu jednej komórki radiowej, tym niższa prędkość transferu przypada na każdego z nich. Ponadto maksymalna prędkość transferu spada wraz z odległością od komórki radiowej oraz prędkością, z jaką telefon komórkowy się przemieszcza (np. w samochodzie lub pociągu). Mają tu również znaczenie warunki topograficzne, które mogą jeszcze bardziej ograniczyć prędkość transferu. Kolejnym problemem jest standard HSPA, ponieważ jak dotąd jest on dostępny jedynie w dużych miastach; poza centrami wykorzystywane są wolniejsze standardy. Co więcej, część linii zasilających łączących komórki radiowe z Internetem ma zbyt małą przepustowość. Na przykład w Polsce nadal istnieją komórki radiowe, w przypadku których prędkość połączenia z Internetem (uwzględniając wszystkich klientów korzystających z komórki jednocześnie) wynosi jedynie 2 Mbit/s.

Teoretycznie maksymalna możliwa przepustowość downstream wynosząca 7,2 Mbit/s w ramach transferu HSPA może zostać osiągnięta w przypadku, gdy jeden użytkownik korzysta z danej komórki, znajdując się bezpośrednio obok wieży nadajnika w dużym mieście.

W związku z tym kombinacja dwóch połączeń 3G tego samego dostawcy z wykorzystaniem technologii Viprinet nie przyniosłaby zbyt dużej korzyści, ponieważ zwiększyłoby jedynie liczbę użytkowników danej komórki radiowej, natomiast dostępna przepustowość na jednego użytkownika uległaby zmniejszeniu. W porównaniu z innymi zalogowanymi użytkownikami sieci komórkowej, jeden z nich rzeczywiście dostałby większy kawałek tortu, jednak całkowita wielkość tortu pozostałaby bez zmian. Zatem jeśli dwa połączenia 3G tego samego dostawcy są wykorzystywane dla tej samej komórki radiowej, w większości przypadków prędkość transferu nie zostanie podwojona. Aby zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie połączeń 3G dostępnych w Twojej lokalizacji, zalecamy skorzystanie z usług (co najmniej 2) różnych dostawców.

Sieci komórkowe różnych dostawców nie pokrywają się; łącząc je, rzeczywista prędkość transferu ulegnie znacznemu zwiększeniu, podczas gdy ryzyko utraty połączenia może zostać znacznie zmniejszone. Stanowczo odradzamy korzystanie z usług wyłącznie jednego dostawcy.

W zależności od pory dnia, stopnia wykorzystania ich możliwości oraz dostępnych standardów transferu, rzeczywista przepustowość połączeń 3G wynosi średnio od 300 Kbit/s do 1,5 Mbit/s downstream i od 300 Kbit/s do 1 Mbit/s upstream.

Znaczne opóźnienie jest kolejnym problemem dotyczącym połączeń 3G. Opóźniają one ładowanie stron lub rozpoczęcie pobierania. Zmienność opóźnień w ramach sieci 3G jest ogromna (aż do 2500 ms). W porównaniu do bezpośredniego użycia sieci 3G, optymalizacja połączenia naszych routerów pozwala na znaczne zmniejszenie opóźnienia. Mimo to Viprinet GmbH stanowczo odradza korzystanie z aplikacji VoIP za pośrednictwem 3G.

Ważnym elementem optymalizacji odbioru 3G są anteny. W zależności od zastosowania Viprinet zaleca korzystanie z różnych anten. Moduły 3g/HSPA/EDGE Viprinet dostarczane są z bezpośrednio mocowaną czteropasmową anteną dookólną. Zintegrowana wtyczka typu jack SMA pozwala jednak na podłączenie każdej innej anteny 3G. Dostarczone anteny są dostosowane do dobrego i bardzo dobrego zasięgu sieci komórkowej (odpowiadającego 4-5 kreskom zasięgu w telefonie komórkowym), dlatego też zasięg dostępny w budynkach ze zbrojonego betonu nie będzie wystarczający. W przypadku takich budynków optymalnym rozwiązaniem będą zewnętrzne anteny 3G, jednak nawet w przypadku anten okiennych lub wewnętrznych można uzyskać silny sygnał, ponieważ mogą być one optymalnie dostosowywane do sygnału poprzez zmianę pozycji. Jeśli routery będą wykorzystywane w budynkach ze zbrojonego betonu, zastąpienie dostarczonej anteny dookólnej niedrogą anteną wewnętrzną zwiększającą siłę sygnału jedynie o 2 dBi spowoduje ponad dwukrotny wzrost prędkości transferu 3G.

Idealny efekt można osiągnąć, zlecając specjaliście zainstalowanie anteny kierunkowej skierowanej w stronę wieży transmisyjnej. W takim przypadku możliwe jest nawet skierowanie anteny w stronę dwóch różnych wieży transmisyjnych w celu wyeliminowania wyżej opisanych ograniczeń związanych z pojedynczą komórką radiową w przypadku korzystania z kilku połączeń 3G jednego operatora sieci komórkowej. Dostarczone anteny dookólne nie nadają się do wykorzystania w samochodzie, ponieważ tworzy on szczelną tarczę. W takich przypadkach należy korzystać z anten zewnętrznych. W zależności od powłoki lakierniczej, można również rozważyć instalację anten okiennych.